İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven; yoğun rekabet koşullarında faaliyet gösteren, perakende ve tüketim ürünleri sektörlerindeki müvekkillere hukuki işlemler, mevzuata ilişkin konular ve uyuşmazlık çözümü konularında destek sağlar. Müvekkiller dayanıklı ürünler, hızlı tüketim ürünleri (FMCG) ve diğer tüketim ürünleriyle ilgili işlemler yaparak hem fiziki hem de çevrimiçi nitelikteki mağazaları işletirler.

Moroğlu Arseven bu alanda uluslararası markalara;

  • Piyasadan taklit ürünlerin kaldırılması projeleri
  • Markanın Türkiye’de tanıtımı
  • Markalar yerel perakende siteleri ve tedarik zincirlerini oluşturduktan sonra fikri mülkiyet, istihdam, gayrimenkul ve kurumsal danışmanlık konularında destek sağlar. Bu konularda hatırı sayılır bir deneyime sahiptir.

İşyeri/ ev sahipleri ve alışveriş merkezleri; kira sözleşmelerine ilişkin yeniden müzakereler, uyuşmazlıklar ve fesihler başta olmak üzere, operasyonel ve kiraya ilişkin konularda Moroğlu Arseven danışmanlığından yararlanabilirler.Tesis yönetimi, dağıtım, tedarik, lojistik ve tedarik anlaşmaları konularında özel bir deneyime sahip olan Moroğlu Arseven; karmaşık ithalat düzenlemeleri, perakende satış ve kiralama problemleri, lisanslama ve ürün güvenliği konularını da içeren geniş bir skalada hukuki danışmanlık sunar.Moroğlu Arseven ayrıca; etiketleme, fiyatlandırma ve reklamcılık düzenlemelerini de içeren günlük tüketici ve perakende konularında, tüketici hukuku ve yenilikçi işletme modelleri kapsamındaki konularda, bunlara ilişkin e-ticaret siteleri veya pazar platformları üzerinden yapılan işlemler ve çevrimiçi kanallarda çevrimdışı olarak yapılan işlemlerde kapsamlı deneyim sahibidir.

Moroğlu Arseven’in fikri mülkiyet ekibi perakende ve tüketici ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerin Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarını proaktif olarak korumalarına destek olur. Dava takibi, danışmanlık, ve uyuşmazlık çözümü destek kapsamındadır. Fikri mülkiyet ekibi; müvekkillere fikri mülkiyet kapsamındaki varlıklarını oluşturmaları, korumaları ve ticarileştirilmeleri için destek sağlar. Örneğin; Ambalajlama ve mağaza tasarımlarının taklit edilmesi, ürünün ticari tanıtımı ve ürün hakkındaki yanlış tanıtımlar hakkında danışmanlık vermek gibi.  Moroğlu Arseven; ürüne ilişkin marka haklarını tescil etmek ve bu hakları korumak, ürünün pazara girişini engelleyen üçüncü kişiler tarafından yapılan tescillerle mücadele yöntemleri konusunda deneyime dayalı bir danışmanlık verir. Ayrıca çok çeşitli marka ve marka portföylerini yönetmenin yanı sıra, taklitçileri ve markalara tecavüz edenleri de takip eder. 

Moroğlu Arseven’in üretim sektöründe faaliyet gösteren müvekkillere verdiği danışmanlık , perakende ve tüketim ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkiller için de önemlidir. Çünkü bu deneyim sayesinde tedarik zinciri ve ilgili hukuki ilişkiler kapsamında bilgi verilmektedir. Moroğlu Arseven; tedarik zinciri işlemlerinin her iki tarafında da deneyimlidir. Bu nedenledir ki perakende ve tüketim ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillere, eksiksiz ve stratejik bir danışmanlık sunarak, onları lüzumsuz uyuşmazlıklardan ve bunlara ilişkin maliyetlerden uzak tutar.

Moroğlu Arseven’in uyuşmazlık çözümü ekibi perakende ve tüketici ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillere tam kapsamlı ve entegre destek sağlarken, konuyla ilgili uzmanları uyuşmazlığın ilk aşamalarında sürece dahil eder. Ekibin verdiği destek; müvekkilleri medeni ve idari yargıda, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümlerinde, stratejik müzakerelerde ve sulh süreçlerinde, ihtiyadi tedbir ve icra davalarında temsil etmeyi içerir. Portföy tazminatı, tüketicilere ve ürünlere ilişkin yükümlülükler ve aynı zamanda Tüketici Hakem Heyeti’nin de dahil olduğu uyuşmazlıklarda müvekkilleri temsil etmek bu kapsamda örnek olarak verilebilir.

Moroğlu Arseven müvekkillere; Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün işlem ve talepleri hakkında düzenli danışmanlık verir ve müvekkillerin bu gibi devlet kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde stratejik destek sağlar, onları temsil eder. Müvekkillerin çok çeşitli usullere tabii özel izinleri, muafiyetleri ve lisansları almalarına yardımcı olur. Mevzuata ilişkin günlük danışmanlık desteği ile önemli incelemeler ve icra takipleri de destek kapsamında ele alınır.

Moroğlu Arseven perakende ve tüketici ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillere birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, stratejik ortaklıklar, şirket bölünmeleri, devirler ve grup yapılanmaları dahil olmak üzere her türlü büyük kurumsal işlemlerde danışmanlık verir. Özellikle; karmaşık, ticari ve operasyonel faktörlerle aynı anda mücadele gerektiren ve birden fazla yargı yetkisinin alanına giren durumlarda hatırı sayılır bir deneyim söz konusudur. Çoğunlukla yüksek, karmaşık borçları veya özkaynak yapılarını içeren bu projelerde; alıcı veya satıcı şirketler, pay sahipleri, yatırımcılar ve finans uzmanlarıyla yakın plan çalışma tercih edilir. Moroğlu Arseven müvekkilin işletme hedeflerini ve perakende ve tüketici ürünleri sektörlerinin dinamiklerini göz önünde bulundurarak, bu faktörleri işlemin yapısına, risk dağılımına ve malvarlığı transferlerine yansıtmaktadır.