6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında ticari elektronik ileti onaylarının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından kurulacak sistem üzerinde tutulmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca gerçek ve tüzel kişilerin elektronik ticarete ilişkin bilgileri Bakanlık’ın kurduğu sistem üzerinden bildirmesine ilişkin yükümlülükleri düzenlenmiştir.

Kanun kapsamında elektronik ticari iletiler için alıcılar tarafından verilen izinlerin Bakanlık’ın sistemine aktarılması, sisteme aktarılmayan onayların ise geçersiz kabul edileceği öngörülmüştür. Ayrıca alıcılar, ticari iletileri reddetme haklarını da bu sistem üzerinden kullanabilecektir. Bu konudaki detaylı düzenlemelerin ikincil mevzuatta belirlenmesi öngörülmüştür.

Kanun’da ayrıca kamu ve özel gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından istenilen bilgileri, Bakanlık’ın sistemi üzerinden bildirme yükümlülükleri düzenlenmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) ve bildirim yükümlülüklerine ilişkin ayrıntılı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

Söz konusu yeni düzenlemeler, 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında getirilmiş olup, 5 Aralık 2017 tarihli 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Düzenlemelerin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.