15 Temmuz 2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan, 14 Temmuz 2021 tarihli ve 4299 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca finansal yeniden yapılandırmayı düzenleyen Bankacılık Kanunu’nun geçici 32. maddesinin uygulama süresi iki yıl uzatıldı.

Bu değişiklikle birlikte, 2019 yılında yürürlüğe giren ve yeniden yapılandırma işlemlerinin hukuki zeminini oluşturan düzenlemenin uygulama süresi 2023’e kadar uzatılmış oldu.

Geçici madde 32’de belirtilen önemli hususlar aşağıdaki gibidir:

  • Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile ilgili mevzuat kapsamında tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan çerçeve anlaşmalarda belirlenen borçlular, dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilir. Finansal yeniden yapılandırmaya ilişkin usul ve esaslar Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında çerçeve anlaşmalar ile belirlenir.
  • Finansal yeniden yapılandırmaya tabii olacak kuruluşların makul süre içerisinde geri ödeme kabiliyetinin bulunması gerekmektedir.
  • Finansal yeniden yapılandırmaya kapsamında vade uzatmak, ilave kredi vermek, alacaklardan kısmen veya tamamen vazgeçmek ve alacakları iştirake çevirmek dâhil gerekli görülen tedbirlerin alınması mümkündür. Bu tedbirler zimmet suçu teşkil etmeyecektir.
  • İlgili kuruluşlar, finansal yeniden yapılandırma kapsamında yapılacak işlemler ile hazırlanacak belgelere ilişkin vergi muafiyetlerinden ve teşviklerden yararlanabilecektir.

Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.