Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ve Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ kapsamında 27 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni düzenlemeler getirdi.

Bu kapsamda yapılan önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • “Etiket” tanımında, etiketlerin satış fiyatı, birim fiyatı, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerinin yanı sıra Yönetmelik’te belirlenen diğer zorunlu hususları içermesine yönelik değişiklik yapılmıştır. İlaveten, fiyat etiketlerinin yazılı, dijital veya elektronik olabileceği düzenlenmiştir.
  • Yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ve fiyat listelerinde, ürünlerin üretim yerinin ayrıca belirtilmesine gerek olmadığı düzenlenmiştir. Yönetmeliğe eklenen “yerli üretim” tanımı aşağıdakileri ifade etmektedir:
  • 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu bağlamında sanayi işletmeleri tarafından Türkiye’de üretilen mallar;
  • Türkiye’de üretilen el ve el sanatları ürünleri;
  • 4458 sayılı Gümrük Kanunu bağlamında tümüyle Türkiye’de elde edilen veya üretilen eşyalar (madencilik ürünleri, bitkisel ürünler, canlı hayvanlar, canlı hayvanlardan elde edilen ürünler vb.).
  • İndirimli satış fiyatının etiket, tarife ve fiyat listelerinde, satış fiyatı ile aynı büyüklükte gösterilmesine ilişkin düzenleme kaldırılmış, bunun yerine görülebilir ve okunabilir şekilde belirtilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ve Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 27 Temmuz 2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ve Değişiklik Tebliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.