Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK”) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) ortaklığıyla hazırlanan Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 1 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İnternet ortamındaki yayınların düzenlenmesi ve denetlenmesine ilişkin Yönetmelik, daha önce duyurduğumuz 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 29/A maddesi uyarınca hazırlandı.

Yönetmelik’te öne çıkan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

Yönetmelik Kapsamı

İnternet ortamında sunulan ve faaliyet gösteren

 • Radyo hizmetleri,
 • Televizyon hizmetleri,
 • İsteğe bağlı yayın hizmetleri,
 • Özel medya hizmet sağlayıcıları ve platform işletmecileri

Yönetmelik kapsamındadır.

 • Kişisel iletişim hizmetleri,
 • Radyo, televizyon ve yayın hizmetlerini internet ortamından iletmeye özgülenmemiş platformlar,
 • Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerine yalnızca yer sağlayan gerçek ve tüzel kişiler

Yönetmelik’in kapsamı dışındadır.

Yayın Lisansı ve İletim Yetkisi

İnternet üzerinden yayın yapılabilmesi için RTÜK’ten alınması gereken lisans ve yetkilere dair öne çıkan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

 • Yayın hizmetlerini internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının RTÜK’ten
  • radyo yayını için “İNTERNET-RD yayın lisansı”,
  • televizyon yayını için “İNTERNET-TV yayın lisansı”
  • isteğe bağlı yayın için “İNTERNET-İBYH yayın lisansı”

olmak üzere ayrı ayrı “yayın lisansı” almaları gerekmektedir.

 • Aynı hizmet sağlayıcı ancak bir radyo, bir televizyon ve bir isteğe bağlı yayın hizmeti sunabilecektir
 • Yayın lisansları sadece anonim şirketlere verilmekte olup, süresi 10 yıldır.
 • Yayınları internet üzerinden kendilerine ait bir internet adresi veya mobil uygulama üzerinden iletecek platform işletmecilerinin ise RTÜK’ten “yayın iletim yetkisi” alması gerekmektedir. Bu yetki sadece anonim ve limited şirketlere verilmektedir.

Yabancı Kuruluşlar

Başka ülkenin yargı yetki alanında bulunan ve Türkçe dilinde yayın yapmayan medya hizmet sağlayıcılarının ve platform işletmecilerinin, Türkiye’de yayın yapmak için lisans ya da yetki alması gerekmektedir. Bu tip yabancı kuruluşların gerekli lisans ve yetkileri alabilmesi için Türkiye’de tüzel kişilik kurmaları gerekir.

Yönetmelik’e Uyulmaması Hâlinde

Medya hizmet sağlayıcılarının

 • Yayın lisansı almadan yayın yapması,
 • Lisansı RTÜK tarafından iptal edilmesine rağmen internet üzerinden yayın hizmeti vermeye devam etmesi

hâlinde RTÜK ihtarda bulunulacak ve söz konusu ihtarları internet sitesinde yayınlayacaktır.

İhtar üzerine gerekli eksikliklerin tamamlanmaması hâlinde, RTÜK sulh ceza hakimliğine başvuracak, yayınlarla ilgili erişimin engellenmesi için karar alınacak ve izinsiz olarak yayın yapan kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

İnternet yayın platform işletmecileri bakımından da aynı şekilde RTÜK tarafından ihtarda bulunulacak, kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, platforma erişiminin sulh ceza hakimliği kararıyla engellemesi ve izinsiz olarak iletim yapan kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunulması söz konusu olacaktır.

Yetki ve Yükümlülükler

Yönetmelik ile aynı zamanda, kapsamda tutulan medya hizmet sağlayıcıları ve platform işletmecilerinin RTÜK’e karşı yükümlükleri ve RTÜK’ün denetim yetkileri de detaylı olarak düzenlenmektedir. Bu kapsamda medya hizmet sağlayıcıları ve platform işletmecileri, talep edilmesi hâlinde, koşullu erişim sağladığı kullanıcı sayısına ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi RTÜK’e sunmakla yükümlü tutulmuşlardır.

Cezalar

Yönetmelik’te,

 • İçeriğin yayından çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcılar ve
 • İlgili içerik ve yer sağlayıcılara

BTK tarafından idari para cezası uygulanacağını belirtilmektedir.

Geçiş Hükümleri

Detaylı geçiş hükümleri içermekte olan Yönetmelik, yayım tarihinde yürürlüğe girmiş olup, lisans ve iletim yetkisi dahil geçiş işlemleri bakımından ise bir aylık bir süre öngörülmüştür. Bir ay içinde yayın lisansı ve yayın iletim yetkisi başvurusu yapılmaması veya başvuru yapılmasına rağmen başvuruların RTÜK tarafından verilen süre içinde tamamlanmaması hâllerinde, sulh ceza hakiminden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talep edilebilecektir.

30849 sayılı ve 1 Ağustos 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz