İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 82: 27 Ağustos 2019

Anayasa Mahkemesi: Bedelsiz Olarak Yola Terk Edilen Taşınmazın İmar Planında Değişiklik Yapılması Sonrasında Önceki Malikine İade Edilmemesi Kamu Yararı ile Mülkiyet Hakkının Korunması Arasındaki Adil Dengenin Bozulması Anlamı Gelir ve Anayasa’ya Aykırıdır

27 Ağu 2019

Anayasa Mahkemesi, kamu yararı sebebiyle bedelsiz olarak yola terk edilen taşınmazın imar planında değişiklik yapılması sonucunda önceki malikine iade edilmemesinin mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Başvuruya konu olayda, Özel İstanbul Arel Eğitim Kurumları Anonim Şirketi (“Başvurucu”), maliki olduğu taşınmazda […]

Daha fazla göster

Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklikler Yapıldı

27 Ağu 2019

Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde pay gruplarına ve gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının paylarının alım satımına esas teşkil eden işlem fiyatına ilişkin değişiklikler yapıldı. Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına […]

Daha fazla göster

Yargıtay: İş Sözleşmesinde Kararlaştırılan “Süreden Önce Haksız Feshe Bağlı Cezai Şart” Hükmü, Sözleşmede Belirlenen Süre ile Sınırlı Olmak Üzere Geçerlidir

27 Ağu 2019

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu (“Kurul”), belirli süreli olarak yapılmış ancak objektif şartları taşımadığı için belirsiz süreli olarak kabul edilen iş sözleşmesinde kararlaştırılan “süreden önce haksız feshe bağlı cezai şart” hükmünün, sözleşmede belirlenen süre ile sınırlı olmak üzere […]

Daha fazla göster

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

27 Ağu 2019

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK”) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) ortaklığıyla hazırlanan Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 1 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. İnternet ortamındaki yayınların düzenlenmesi ve […]

Daha fazla göster

Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapıldı

27 Ağu 2019

7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Torba Kanun”) ile 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) değişiklik yapıldı. Değişiklikler 1 Ağustos 2019 […]

Daha fazla göster

Yenilenebilir Enerji Mevzuatı Kapsamında Öngörülen Bazı Süreler Uzatıldı

27 Ağu 2019

7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Torba Kanun”) ile, lisanssız elektrik üretim yatırımlarında bağlantı anlaşmasına, yenilenebilir enerji kaynak alanlarına ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’na (“YEKDEM”) ilişkin öngörülen bazı süreler uzatıldı.  Torba Kanun […]

Daha fazla göster

Gelir Vergisi Kanunu’nda, Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesine İlişkin Düzenleme Yapıldı

27 Ağu 2019

7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Torba Kanun”) madde 2 ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na geçici madde 90 (“Geçici Madde 90”) eklendi. Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (“Tebliğ”) ile ise […]

Daha fazla göster