Hazine’nin sahibi olduğu bazı kamu işletmeleri yakın zamanda kurulan Türkiye Varlık Fonu’na (daha fazla) devredildi. Buna ek olarak Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na ait veya bu fonun tasarrufunda bulunan 3 Milyar Türk Lirası da 3 ay içerisinde geri ödenmek kaydıyla Türkiye Varlık Fonu’na aktarıldı.

Sermayesinin tamamı Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’ne ait bulunan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi (“Türkiye Varlık Fonu”) 26 Ağustos 2016 tarihinde kurulmuş ve 7 Kasım 2016 tarihi itibariyle İstanbul Ticaret Odası’na tescil edilmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Türkiye Varlık Fonu’nun hisselerinin tamamına sahiptir.

Aşağıda belirtilen kamu işletmelerine ilişkin Hazine’ye ait payların Türkiye Varlık Fonu’na devrine karar verilmiştir:

Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na ait veya bu fonun tasarrufunda bulunan 3 Milyar Türk Lirası’nın da en geç aktarım tarihini izleyen 3 ay içerisinde geri ödenmek kaydıyla Türkiye Varlık Fonu’na aktarılması kararlaştırılmıştır.

Yukarıda anılan tüm kararlar 5 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe giren ilgili mevzuata aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: