25 Ekim 1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda (“KDV Kanunu”) değişiklikler yapan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) 30261 sayılı ve 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Torba Kanun ile vergi sorumlusunun ele alındığı maddeye ekleme yapılmaktadır. Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişi olup, yapılan değişiklik uyarınca Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenecektir. Elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları ise Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Söz konusu hüküm 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bir diğer değişiklik KDV Kanunu’nun istisnalara ilişkin maddesinde yapılmıştır. Bu değişikliğe göre uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması istisna olarak değerlendirilmiştir.

Ayrıca bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devir ve teslimleri önceki düzenleme istisna kapsamında ele alınmakta olup, Torba Kanun’un getirdiği değişiklik ile bankaların yanına finansal kiralama ve finansman şirketleri de eklenmiştir.

Son olarak, KDV Kanunu’na Geçici Madde 38 eklenmiş ve bu maddenin yürürlüğe girdiği 5 Aralık 2017 tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanmak üzere birçok istisna ve muafiyet getirilmiştir.

Torba Kanun’un tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.