İçeriğe Geç

Ekonomik yaptırımlar; genellikle dış politika ve güvenlik politikaları çerçevesinde ticari ve mali ilişkileri kısıtlama amacı gütmektedir. Bu yaptırımlar doğrudan veya dolaylı olarak, ülkelere, şirketlere veya gerçek kişilere yönelik olabilir. Ticari engeller, ambargolar, kotalar, gümrük vergileri veya mali işlem kısıtlamaları olarak ortaya çıkarlar. Dahası, sürekli değişen devlet menfaatleri ve politik hesaplar, ekonomik yaptırımların da konu ve kapsamları bakımından sürekli değişkenlik göstermelerine neden olmaktadır.

Moroğlu Arseven, müvekkillere, çeşitli yaptırımların, karışık mevzuat ile uyumunu sağlamaya yönelik destek sağlar. Bunlar Birleşmiş Milletler, Birleşik Devletler, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık tarafından yürütülen planları kapsamaktadır.

Ekonomik yaptırımlar genellikle karmaşık ve çelişkili çıkarların yanı sıra karışık düzenlemeleri, süreçleri ve istisnaları içerir. Moroğlu Arseven, bu zorluklarla mücadele edebilmesi ve küresel işlemlerini düzgün yürütebilmesi amacı ile müvekkiller ile yakın plan çalışmayı tercih eder. Onlar için için geleceğe dönük uyumluluk stratejileri hazırlar. Müvekkillere; incelemeler, gönüllü ifşalar, detaylı hukuki incelemeler (= due diligence), idari süreçler, düzeltici tedbirler, yasa koyucu makamlarla ilişkilerinin her aşamasında ve soruşturmalar kapsamında destek sağlar.

Müvekkiller; müşterini tanı (=Müşterini Tanı) prensibinin ve kurum içi eğitim programlarının geliştirilmesi, olası ihlallere ilişkin olarak hassas dahili soruşturmaların yürütülmesi ve bağlı olarak bankacılık sırları ve kişisel verilerin korunması konularında Moroğlu Arseven deneyiminden yararlanırlar. Moroğlu Arseven’in bu alanda ön planda olan kurumlarla, özellikle Birleşik Devletler Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) ve Mali Suçlar ile Mücadele Bürosu (FinCEN) nezdinde saygın bir kimliği vardır.

İLGİLİ AVUKATLAR