Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kişilerin iletişim adreslerine yapılan hukuka aykırı reklam bildirimlerinin durdurulması gerektiğini bildirdi. Kurul, kişilerin açık rızaları alınmaksızın veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu altındaki diğer işleme şartlarını sağlamaksızın e-posta, SMS veya çağrı ile reklam bildirimi ve/veya arama yapanların işlemlerine son vermesini, aksi halde yaptırıma tabi tutulacaklarını bildirdi.

Karar kapsamında:

  • E-posta ve SMS göndermek veya arama yapmak suretiyle reklam içerikli ileti yönlendiren veri sorumluları ile veri işleyenlerin bu faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan istisnalar kapsamına girmiyorsa veya işleyemeye ilişkin ilgili kişilerin rızalarını alınmamışsa derhal durdurulması gerektiği belirtildi.
  • Veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve uygun güvenlik düzeyini sağlamak için teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğu ve kişisel verilerin üçüncü bir kişi tarafından işlenmesi hâlinde, anılan tedbirlerin alınmasından müştereken sorumlu olduğu vurgulandı.
  • Yukarıda belirtilen hususları yerine getirmeyenler hakkında yaptırım uygulanacağı ve bahse konu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmiş olabileceği de göz önüne alınarak konunun ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirileceği belirtildi.

1 Kasım 2018 tarihli ve 30582 numaralı Resmî Gazete’de yayımlanan Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.