Alışveriş sırasında mağazalarda tüketicilere kısa mesaj ile doğrulama kodu gönderilebilmesi için de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tahtında veri sorumlusunun aydınlatma ve açık rıza yükümlülüğünü yerine getirmiş olması gerektiğine dair Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından Kamuoyu Duyurusu yayımlanmıştır.

13 Kasım 2023 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kurul’u (“Kurul”) tarafından resmi internet sitesinde Mağazalarda Alışveriş Sırasında İlgili Kişilere SMS ile Doğrulama Kodu Gönderilmesi Suretiyle Kişisel Verilerin İşlenmesi ilişkin Kamuoyu Duyurusu (“Duyuru”) yayımlandı. İşbu Duyuru ile özellikle alışveriş sırasında müşterilerden alınan telefon numaralarına iletilen  ticari elektronik iletilere dair 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) nasıl uygun hale getirilebileceğini izah edilmekte olup; açık rıza alınmasının gerekliliği vurgulanmaktadır.

Kurul’un bu konuda yaptığı incelemeler sonucunda, doğrulama kodu gönderilen SMS’lerde veya öncesinde gerekli bilgilendirmenin yapılmadığı ve hukuka uygun şekilde açık rıza alınmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, ticari elektronik ileti gönderimi için kişisel veri işleme süreçlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak adına, açık rıza alınması ve aydınlatma yükümlülüğünün eksiksiz şekilde yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan işbu Duyuru yayımlanmıştır.

Duyuru’da bulunan önemli satır başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Mağazalarda yapılan alışverişlerde, kasa işlemleri sırasında gönderilecek olan SMS’lerin amacı ve içeriği, açık ve anlaşılır bir şekilde ilgili kişilere aktarılmalıdır. Bu bilgilendirme, katmanlı aydınlatmanın bir gereği olarak yapılmalıdır.
  • Ödeme işlemleri sırasında kişilere gönderilen SMS’ler ile birlikte gerçekleştirilen farklı işlemlerin (örneğin üyelik sözleşmesi onayı, kişisel veri işleme izni, ticari elektronik ileti onayı) tek bir eylemle gerçekleştirilmesine yönelik uygulamalara son verilmesi ve her bir işlem için ayrı ayrı açık rıza alınması gerektiği belirtilmiştir.
  • Veri sorumluları tarafından açık rıza alınması ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi işlemleri birbirinden ayrı olarak gerçekleştirilmelidir.
  • Ticari elektronik ileti gönderimi için açık rıza almak amacıyla gönderilen SMS’lerde, alınacak açık rızanın Kanun’da belirtilen tüm unsurları içermesi gerekmektedir.
  • Ticari ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerin işlenmesine yönelik açık rıza, alışverişin tamamlanabilmesi için zorunlu bir unsur olarak sunulmamalıdır. Aksi takdirde açık rıza unsurlarından olan “bilgilendirmeye dayanma ve özgür irade ile açıklanma” unsurlarının zedelenmesine neden olabilmektedir.
  • Ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerin işlenmesine yönelik açık rızanın, alışverişin tamamlanmasından sonra talep edilmesi gerekmektedir, böylece ticari elektronik ileti iznine yönelik açık rızanın alışverişin gerekli bir unsuru gibi algılanmasının önüne geçilecektir.

Duyuru’nun tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.