20 Eylül 2018 tarihli ve 30541 numaralı ve Resmî Gazete’de yayınlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca bir önceki tebliğ ile belirlenmiş azami faiz oranları artırılarak bankaların daha yüksek oranlı faizlerle kredi kartı işlemleri sürdürmeleri mümkün kılınmıştır.

Tebliğ’in 4. Maddesinde yapılan değişiklik ile azami akdi faiz oranları değiştirilmiş ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin faiz oranı önceden 2,02 iken yeni tebliğ ile 2,25 oranına, yabancı para işlemlerindeki akdi faiz oranı ise önceden 1,62 iken yeni tebliğ ile 1,80 oranına artırılmıştır.

Bunun yanında Tebliğ’in 5. Maddesinde yapılan değişiklikle Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde azami gecikme faizi oranı önceki düzenlemelerde 2,52 oranında iken yeni Tebliğ ile 2,75 oranına, yabancı para işlemlerindeki gecikme faizi oranı ise önceden 2,12 iken yeni tebliğ ile 2,30 oranına artırılmıştır.

Tebliğ uyarınca yapılan değişiklikler 1 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.