İçeriğe Geç

Sorunsuz işleyen sözleşmeler işletmelerin günlük işlemleri ve kârlılıkları için son derece önemlidir. Moroğlu Arseven ticari sözleşmeler kapsamında birçok yerel, yabancı ve çok uluslu şirketi temsil etmektedir. Bir ticari sözleşmenin, ticari hedeflerin gerçekleştirilmesinde oynayacağı rolün iyi anlaşılması için müvekkillerle yakın plan çalışma tercih edilir. Bu çalışma anlayışı fark gözetmeksizin, her sektör için geçerlidir. Ticari sözleşmeler genellikle; sınırlar ötesi unsurlar, birden çok taraf ve koşula bağlı olma gibi durumlarla karşı karşıyadır ve dolayısıyla, işletme yapılanması için büyük önem arz ederler.

Moroğlu Arseven’in ticari sözleşmeler alanında müvekkillere sağladığı kapsamlı destek; müzakere stratejilerinin belirlenmesi, karmaşık müzakere süreçlerine katkı sağlanması, sözleşmelerin hazırlanması, tehlike arz eden unsurlara odaklanarak riskli sözleşmelerin incelenmesi, müvekkillerin sözleşmelere olan yaklaşımlarının veya sözleşme modellerinin yerel yasalarla uyumlu hâle getirilmesi gibi konuları içermektedir. Müvekkillere, ticari sözleşmelere ait büyük portföylerin yönetimi ve Türkiye’de uygulanabilir hâle getirilmeleri açısından da katkı sağlanmaktadır.

Moroğlu Arseven, farklı faaliyet alanlarında elde ettiği deneyimle; ticari sözleşmelerin taşıdıkları hukuki riskleri, ticaret hayatı açısından açık ve anlaşılır biçimde analiz edebilmekte ve bu sayede müvekkillerin çıkarlarını en iyi biçimde gözetmektedir. Ticari sözleşmeler konusunda çalışma yaparken odaklanılması gereken birkaç önemli nokta vardır: Sözleşmenin; açık, anlaşılır ve somut duruma uygun olması, taraflar arasındaki risklerin dengesi ve müvekkillerin gereksiz yasal, mali veya ticari riskler altına sokulmaması. Moroğlu Arseven söz konusu bu önemli noktalara odaklanarak, müvekkilin faaliyet alanına özgü ticari etkenleri ve yasal baskıları hesaba katıp, duruma uygun sözleşme stratejileri belirler.

Müvekkillere; hak, mal ve hizmet devirlerine ilişkin temel operasyonel ve ticari sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi aşamalarında katkı sunulur. Bu tür sözleşmeler; mal ve hizmetlerin üretilmesi, satışa sunulması, satın alınması, kiralanması, sevk edilmesi veya depolanmasıyla ilgili olabilmektedir. Moroğlu Arseven’in; ticari sözleşmelere ilişkin bilgi birikimi sayesinde müvekkiller, mevcut durumda sahip oldukları hukuki ve stratejik alternatiflerin yanı sıra karşı tarafın ne şekilde hareket edebileceğine ilişkin öngörülü tavsiyelerden de yararlanırlar.

Böylece, müvekkillere aynı zamanda; ticari sözleşmeleri yenileme, tadil etme veya feshetme süreçlerindeki yasal olanaklar ve riskler konusunda da katkı sağlanmış olur.

Müvekkillere; franchise verilenler, tedarikçiler, distribütörler ve müşteriler gibi muhataplara yönelik standart şablon sözleşmelerin hazırlanmasında destek verilir. Bu sözleşmeler hazırlanırken uyuşmazlık çözümü ve fesih gibi hususlarda müvekkilin işletmesi ve faaliyet gösterdiği sektörün koşulları göz önüne alınır.

Moroğlu Arseven’in deneyimli uyuşmazlık çözümü ekibi, sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, fesih ve uygulama süreçlerinde, müvekkillere hızla çözüm üretir. Arabuluculuk ve diğer alternatif uyuşmazlık çözümü yollarından, resmi dava takibi süreçlerine kadar çeşitli yöntemler kullanılır. Hatta, henüz bir uyuşmazlık doğmadan sözleşmelere uyuşmazlık çözümü süreçlerine ilişkin hükümler eklenerek müvekkillerin işleri kolaylaştırılır. Nihai amaç; uyuşmazlıkların mümkün olduğunca hızlı, az masraflı ve işleri aksatmadan sona erdirilmesini sağlamaktır.

İLGİLİ AVUKATLAR