Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik olmak üzere üç yeni yönetmelik yayımlandı. Bu yönetmelikler yayın tarihleri itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında aşağıda sayılanlar krediler hariç tüketici kredilerinin vadesi otuz altı ayı aşamaz::

 • Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler,
 • konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması,
 • diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler;
 • eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler.

Taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi ise kırk sekiz ayı aşamaz.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikk’te yapılan değişiklikler uyarınca uygulanacak taksitlendirme süreleri aşağıdaki gibidir:

 • Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez.
 • Kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresi en fazla dört ay olarak uygulanır.
 • Beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda taksitlendirme süresi en fazla on iki ay olarak uygulanır.
 • Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyonla ilgili harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz. (Madde 26/7)
 • Kurumsal kredi kartları ile mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme olanağı tanınmış ve süresinin dokuz ayı geçemeyeceği düzenlenmiştir. Bu süre, beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda on iki ay olarak uygulanır. (Madde 26/8)

Yönetmeliklerin tam metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

 • Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik