Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği“), 4 Kasım 2023 tarihli ve 32359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Değişiklik Yönetmeliği ile mesafeli satışlara ilişkin köklü değişiklikler yapılmamış olup, hali hazırda yayımlanmış olan hükümlerin yürürlük tarihi ertelenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile uygulaması 1 Ocak 2025 tarihine ertelenen hükümler aşağıdaki gibidir:

  • 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, satıcı veya sağlayıcının ön bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında iade masraflarına ilişkin detayları tüketiciye bildirilmesi gerekmektedir.
  • 1 Ocak 2025 tarihine kadar satıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 14 gün içinde ödemeyi tüketiciye iade edecektir. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra ise satıcı, cayma hakkına konu malı, iade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten itibaren 14 gün içinde tüketiciye iade etmekle yükümlüdür. Ancak tüketicinin malı iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade etmesi durumunda söz konusu yükümlülük malın satıcıya ulaştığı tarihten itibaren başlayacaktır.
  • 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, aracı hizmet sağlayıcı; platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin kullanımı süresince, tüketicilerin aşağıda belirtilen hususlara ilişkin talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine elverişli bir sistemi kurmak, kesintisiz olarak açık tutmak zorundadır. Ayrıca, aracı hizmet sağlayıcı, tüketicilerden gelen işbu talep ve bildirimleri, satıcı veya sağlayıcıya derhal iletmekle yükümlüdür. Buna ilaveten, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, aracı hizmet sağlayıcının satıcı veya sağlayıcı adına bedeli tahsil etmesi halinde,
  • Malın teslimi veya hizmetin ifasından önce tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren,
  • Malın tesliminden sonra tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarih itibarıyla bedel satıcıya aktarılmamışsa cayma hakkına konu malın, iade için öngörülen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten veya iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade edilmesi durumunda da satıcıya ulaştığı tarihten itibaren,

14 gün içinde, tahsil ettiği mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarının tüketiciye iadesinden, satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır.

  • 1 Ocak 2025 tarihine kadar, satıcı veya sağlayıcı, malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren tüketicinin bu yükümlülüğü 14 güne çıkarılacaktır.
  • 1 Ocak 2025 tarihine kadar taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz; (i) tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler, (ii) tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler, (iii) canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler, (iv) tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.