Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan ve ulusal meslek standartlarına ilişkin düzenlemeler içeren dört tebliğ 11 Eylül 2015 tarihli 29472 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2015/14 numaralı Tebliğ ile (“2015/14 numaralı Tebliğ“) daha önce 11 Mart 2010 tarihli ve 29472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ’in düzenlediği beş meslek standardında değişiklik yapılmıştır.

2015/14 numaralı Tebliğ’in eklerinde aşağıdaki mesleklere ilişkin standartlarda değişiklik yapılmıştır:

  • Servis Görevlisi (Seviye 2)
  • Servis Görevlisi (Seviye 3)
  • Servis Görevlisi (Seviye 4)
  • Bar Görevlisi (Seviye 4)
  • Servis Yöneticisi (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2015/15 numaralı Tebliğ ile (“2015/15 numaralı Tebliğ“) daha önce 28 Aralık 2009 tarihli ve 27446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ’in düzenlediği bir meslek standardında değişiklik yapılmıştır.

2015/15 numaralı Tebliğ’in ekinde aşağıdaki mesleğe ilişkin standartlarda değişiklik yapılmıştır:

  • Merkezi Kumanda Operatörü (Fırın) (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2015/16 numaralı Tebliğ ile (“2015/16 numaralı Tebliğ“) daha önce 9 Ağustos 2011 tarihli ve 28020 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ’in düzenlediği bir meslek standardında değişiklik yapılmıştır.

2015/16 numaralı Tebliğ’in ekinde aşağıdaki mesleğe ilişkin standartlarda değişiklik yapılmıştır:

  • Seyahat Satış Görevlisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2015/17 numaralı Tebliğ ile (“2015/17 numaralı Tebliğ“) daha önce 12 Mayıs 2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ’in düzenlediği iki meslek standardında değişiklik yapılmıştır.

2015/17 numaralı Tebliğ’in eklerinde aşağıdaki mesleklere ilişkin standartlarda değişiklik yapılmıştır:

  • Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) (Seviye 3)
  • Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRS ve ECS) (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standartları düzenlemeleri kapsamında genel olarak meslek profili; meslek tanımı; ölçme, değerlendirme ve belgelendirme olmak üzere üç ana başlığa yer verilmektedir.

Bu doğrultuda çalışma ortamı, kullanılan ekipman ve mesleğe ilişkin yapılması gereken sağlık kontrolleri ve eğitimler gibi varsa diğer gereksinimler belirlenmektedir. Düzenlemeye konu mesleklere mensup kişiler bakımından ise görev tanımları, başarı ölçütleri ve bu kişilerin sahip olmaları öngörülen bilgi, beceri, tutum ve davranışlara dair standartlar belirlenmektedir.

Tebliğler uyarınca, düzenlemeye konu meslekler kapsamında belgelendirme amacı ile yapılacak ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin yine belirlenen bu standartlara göre yapılması öngörülmektedir.

2015/14 numaralı Tebliğ, 2015/15 numaralı Tebliğ, 2015/16 numaralı Tebliğ ile 2015/17 numaralı Tebliğ ve eklerine bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.