İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 07: 1 Ekim 2015

2015-2018 Dönemi “Kobi Stratejisi ve Eylem Planı” Yayınlandı

28 Eki 2015

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından 2015-2018 dönemi için “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere Yönelik Strateji ve Eylem Planı” çıkarılmıştır. Söz konusu dönem içerisinde KOBİ’lerin ulusal ekonomik büyüme ve uluslararası rekabete katkısını artırmayı amaçlayan […]

Daha fazla göster

Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Ulusal Meslek Standartlarına İlişkin Dört Yeni Tebliğ Yayımlandı

21 Eki 2015

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan ve ulusal meslek standartlarına ilişkin düzenlemeler içeren dört tebliğ 11 Eylül 2015 tarihli 29472 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2015/14 numaralı Tebliğ ile (“2015/14 numaralı Tebliğ“) […]

Daha fazla göster

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

7 Eki 2015

13 Eylül 2015 tarih ve 29474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile 13 Nisan 2013 tarih ve 28617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik […]

Daha fazla göster

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

1 Eki 2015

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 16 Eylül 2015 tarihli ve 29477 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; 5. ve 6. maddeler hariç aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu maddeler zamanında ödenmeyen borçlara ve elektriğin kesilip yeniden […]

Daha fazla göster