Yerli Ürün Kullanılmasına İlişkin 2017/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (“Genelge”) 7 Kasım 2017 tarihli ve 30233 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, yayımlanan Genelge ile yerli ürün kullanılmasına ilişkin yeni bir takım düzenlemeler getirilmiştir.

Söz konusu genelge uyarınca, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunlara bağlı veya ilgili kurum, kuruluş ve şirketlerin yapacağı metro, hafif raylı sistem, tramvay ile benzeri kullanılan çeken ve çekilen araçlar asgari %51 yerli malı olacaktır. Yerli üretim ve hizmetlerin sunulmasını engelleyen ikincil mevzuat hükümlerine artık yer verilmeyecektir. Yerli üretim ve alımlarla ilgili olarak yapılacak ihale ve sair tedarik işlerinde, yerli üretim ve hizmetlerin kullanımını yaygınlaştırma amacıyla, yerli üretimi teşvik eden her türlü tedbir alınacaktır.

Başbakanlık’ın 2017/22 sayılı Genelgesi, 7 Kasım 2017 tarihli ve 30233 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Genelge’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.