İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven, altyapı ve kamu-özel sektör ortaklığı projelerinde müvekkillerine geniş kapsamlı destek sağlar. Düzenli ve ticaret odaklı hukuki stratejiler oluşturabilmek için, birçok faaliyet alanına ilişkin deneyimini, bütünlük içinde bir araya getirir. Bu projeler kapsamında önemli ulaşım koridorları ve hizmetleri, temel elektrik, iletişim, atık veya su hizmetleri ve sosyal, kamu veya rekreasyon amaçlı kullanılan tesisler yer almaktadır.

Altyapı projeleri katı yasal düzenlemelere ve sıkı denetimlere tabidir ve bürokratik süreçler çok boyutlu hukuki danışmanlık gerektirir. Moroğlu Arseven; Türk altyapı projelerinde yer alan müvekkillere; geleneksel anlaşma yapılandırmaları, imtiyazlar, idari ve düzenleyici lisans rejimleri, yapısal ve finansal hususlara ilişkin uzmanlığıyla geniş kapsamlı bir hukuki destek verir. Bu destekten yararlananlar arasında; sponsorlar, yatırımcılar, kredi verenler, işleticiler, mühendisler, müteahhitler, satıcılar ve devlet yetkilileri yer almaktadır.

Moroğlu Arseven altyapı projelerinin; detaylı inceleme, geliştirme, finansman, satın alma ve tedarik süreçlerinin her aşamasında müvekkilin yanındadır. Kurumsal yönetim, birleşme ve devralmalar, yeniden yapılandırmalar, borcu yeniden yapılandırma sözleşmeleri ve alternatif yatırım veya risk değerlendirme konularında ihtiyaç duyulan desteği verir. Altyapı projelerinde yer alan müvekkiller Moroğlu Arseven’in şirketler hukuku ve ticaret hukukuna, gayrimenkul, inşaat, vergi ve proje finansmanı, tedarik alanlarına, kamu sözleşmelerine, çevre ve yapısal hususlarına ilişkin uzmanlığından yararlanırlar.

Müvekkillere kamu-özel sektör ortaklığı sözleşmelerinin akdedilmesi ve finanse edilmesi ile birlikte gelen karmaşık ve bürokratik ihale usullerine ilişkin olarak destek verilir. Moroğlu Arseven’in müvekkilleri; Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret, İşletme Haklarının Devri, Yap-Kirala modelleri gibi çok çeşitli kamu-özel sektör ortaklığı içinde faaliyet gösterirler. Kamu-özel sektör ortaklığı ilişkileri uzun soluklu ilişkilerdir. Bundan dolayıdır ki tarafların hak ve yükümlülüklerini doğru ve net bir şekilde anlamaları çok önemlidir. Moroğlu Arseven müvekkillerin hak ve yükümlülüklerini anlamalarına, rekabetçi sektör baskılarına cevap veren yenilikçi işlemsel yapıları geliştirmelerine yardımcı olur.

Ülkemizde özelleştirme çalışmaları gün geçtikçe daha fazla sektöre yayılmaktadır. Moroğlu Arseven özelleştirmelerin arttığı bu ortamda, müvekkillerine; kamu-özel sektör ortaklığı işlemlerinin planlanma ve finansman aşamalarından inşaat, işletme ve çıkış aşamalarına kadar destek verir. Yatırım riskinin, taraf sorumluluklarının ve gelir dağıtımının en uygun ve etkin biçimde belirlenmesi için müvekkilleriyle yakın plan çalışmayı tercih eder. Sağlanan destek kapsamında; detaylı hukuki inceleme (=due diligence) faaliyetlerinin yanı sıra mevzuatauyum gerekliliklerinin, finansman araçlarının, çevresel etkilerin, tedarik rejimlerinin, vergilendirme düzenlemelerinin, uyuşmazlık çözümü yöntemlerinin ve çeşitli birçok etkenin göz önüne alınması ve değerlendirilmesi de yer almaktadır.

İLGİLİ AVUKATLAR