İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 56: 23 Kasım 2017

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Zorunluluğu Getirildi

13 Ara 2017

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“Kurum”) tarafından bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmeleri amacıyla, mesleki bilgi ve becerilerini istenilen seviyede tutabilmeleri ve geliştirmelerine yönelik usul ve esaslar belirlenmiş, bağımsız denetçilere yönelik […]

Daha fazla göster

Metro, Hafif Raylı Sistem, Tramvay ile Benzeri Araçlar Açısından Yerli Ürün Kullanılmasına İlişkin 2017/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Yayımlandı

30 Kas 2017

Yerli Ürün Kullanılmasına İlişkin 2017/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (“Genelge”) 7 Kasım 2017 tarihli ve 30233 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, yayımlanan Genelge ile yerli ürün kullanılmasına ilişkin yeni bir takım düzenlemeler getirilmiştir. Söz konusu genelge uyarınca, […]

Daha fazla göster

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerine İlişkin Yönetmeliklerde Değişiklik Yapıldı

23 Kas 2017

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile ilgili mevzuatta değişiklikler yaptı. BDDK’nın bu değişiklikleri özellikle faizsiz finans kuruluşları ve katılım bankacılığı faaliyet alanlarına odaklanıyor. Yapılan başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir: Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman […]

Daha fazla göster