Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasının ülke çapındaki başlangıç tarihi 1 Temmuz 2020 olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu kapsamda, 4 Nisan 2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8) (“Değişiklik Tebliği”) ile 18 Şubat 2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nin (Sıra No: 1) yürürlük tarihi 1 Mart 2020 olan maddelerinin yürürlük tarihi 1 Temmuz 2020 şeklinde güncellenmiştir.

Değişiklik Tebliği’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.