Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 13) (“Tebliğ”), 25 Şubat 2016 tarihli ve 29635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) tarafından yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmeciler tarafından, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformundan, kablo ortamından ve kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcıları üzerinden bedel karşılığı iletilmesine yönelik ödemeli yayıncılık hizmetlerinde özel iletişim vergisi (“ÖİV”) uygulamasına ilişkin açıklamaları içermektedir.

Bu çerçevede Tebliğ’de:

  • Ödemeli yayıncılık hizmetlerinin, herhangi bir ilave içerik barındırmayan standart yayınları izleme/dinleme imkânının yanı sıra, abonelerin/müşterilerin tercih edeceği farklı türde yayınları bir kerelik veya dönemsel olarak izleme/dinleme imkânını da kapsadığının altı çizilmiştir.
  • BTK yetkilendirmesine tabi olan ve bu kapsamda iletim hizmeti nedeniyle ÖİV mükellefi olan işletmecilerin, içerik sağlayıcı kişi veya şirketlerin içeriklerini abonelere taşıyabileceği gibi abonelere sunulan içerikleri kendilerinin de temin edebildiği ifade edilmiştir.
  • BTK yetkilendirmesine tabi olmayan içerik sağlayıcı kişi veya şirketlerin içeriklerinin abonelere iletilmesi durumunda, iletim hizmetini ifa eden yetkilendirilmiş işletmecilerin ÖİV matrahının abonelerden alınan iletim hizmetinin bedeli olacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte, yetkilendirilmiş işletmecilerin iletim hizmeti dolayısıyla içerik sağlayıcılardan da ayrıca bedel alması durumunda, söz konusu bedeller üzerinden de ÖİVhesaplanması gerektiği vurgulanmıştır.
  • Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcıları üzerinden verilen radyo ve televizyon yayınlarının iletilmesi hizmetlerinin de yetkilendirilmiş işletmeciler tarafından yetkilendirme kapsamında verilmesi durumunda ÖİV’nin konusuna gireceği belirtilmiştir. Bu çerçevede, söz konusu yayınların iletilmesi ve izlenmesi için kullanılan internet erişimi üzerinden de bedel alınması halinde, bu bedel üzerinden ayrıca ÖİV hesaplanması gerektiği ifade edilmiştir.
  • Ödemeli yayıncılık hizmetinin, önce kullanılıp, bedeli sonra ödenmek suretiyle verilmesi yerine, önce bedelin ödenip, sonra kullanım hakkının kazanıldığı ön ödemeli şekilde verilmesi durumunda verginin, tahsil edilen bedelin iletim hizmetine isabet eden kısmı üzerinden iç yüzde yoluyla hesaplanacağı belirtilmiştir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.