Oyuncak güvenliğini düzenleyen yönetmelik değişti. Yönetmelik 14 yaş altı çocuklar tarafından oyunlarda kullanılan ürünlerin haiz olması gereken özellikleri ve imalatçıların, yetkili temsilcilerin, ithalatçıların ve dağıtıcıların yükümlülüklerini düzenliyor.

4 Nisan 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 4 Ekim 2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik 7 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

31 Ekim 2013 tarih ve 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik’i yürürlükten kaldıran Yönetmelik ile düzenlenen başlıca hususlar aşağıdaki gibidir:

  • İşbu Yönetmelik kapsamına giren oyuncakların haiz olması gereken temel güvenlik gerekleri belirlendi.
  • İmalatçılar tarafından oyuncaklara konulacak uyarıların şekil koşulları belirlendi.
  • Güvenlik talimatları ve uyarıların Türkçe düzenlenmesi öngörüldü.
  • AT uygunluk beyanına ilişkin temel hususlar düzenlendi.
  • “CE” işaretine ilişkin genel usul ve esaslar düzenlendi.
  • İmalatçıların oyuncaklara ilişkin güvenlik değerlendirmeleri yapmasına ilişkin temel esaslar belirlendi.
  • Bakanlık acil müdahale gerektiren ciddi riskli ürünlerin geri çağrılması, piyasadan çekilmesi veya piyasada bulunmasının yasaklanmasını temin edecektir.
  • Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden ithal edilen oyuncakların ithalat aşamasında denetimi Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.