Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilen fiiller ile ilgili yeni şartlar getirmiştir. Buna göre, eylemleri gerçekleştiren kimselerin, piyasa bozucu olduğu iddia edilen eylemden önce veya sonra ayrıca ilgili sermaye piyasası aracı ile ilgili emir vermesi veya işlem yapması gerekmektedir.

Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nde değişiklik yapan Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 18 Şubat 2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Değişiklikten önce piyasa bozucu eylemler:

  • Sermaye piyasası araçlarının fiyatları veya değerleri ile
  • Yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek veya
  • Bu fiyat, değer veya kararlara etki edebilecek piyasa göstergelerine ilişkin olarak

yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi, söylenti çıkarılması, haber verilmesi, özel durum açıklaması yapılması, yorum yapılması veya rapor hazırlanması olarak tanımlanmıştı.

Değişiklik Tebliği ile fiillerin piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilmesi için ek bir şart getirilmiştir. Bu kapsamda, fiillerin piyasa bozucu eylem olarak nitelendirilebilmesi için, yukarıda sayılanların en başında söz konusu fiilleri gerçekleştirenlerin, artık söz konusu fiilleri gerçekleştirmeden önce veya sonra ilgili sermaye piyasası aracında her türlü emir vermesi ve/veya işlem yapması gerekmektedir.

Bu şart, fillerin yalan, yanlış veya yanıltıcı olduğunu bilen (yahut bilmesi gereken) kişilerce yayılması haline de uygulanacaktır.

Değişiklik Tebliği, “piyasa bozucu eylem sayılmayan haller”in kapsamını da açıklığa kavuşturmuştur. Özellikle, basın özgürlüğü kapsamındaki faaliyetler piyasa bozucu eylem olarak nitelendirilmeyecektir.

Değişiklik Tebliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.