İçeriğe Geç

Özsermaye benzeri ve ara finansman sözleşmeleri, işlemlerin yapılandırılması ve tüm taraflar için kazançlı olmasına yönelik, karmaşık ve detaylı bir hukuki danışmanlık gerektirmektedir.

Ara finansman çoğunlukla, rüçhanlı hisse senetleri, dönüştürülebilir menkul kıymetler ve yüksek getirili borçlar gibi ikincil olarak ödenecek ve teminatsız borçlar biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda ara finansörler, geleneksel borç finansmanı türlerine oranla daha fazla gelir elde etmektedirler. Moroğlu Arseven, stratejik ticari mülahazaların yanı sıra alacaklılar arası ilişkileri ve beraberinde gelen uyuşmazlıkları göz önüne alarak müvekkillere bu düzenin hukuki açıdan idare edilebilmesi için destek sağlar.

Moroğlu Arseven; kuruluşun kendi yönetici kadrosu tarafından satın alınması, ihale teklifleri, köprü kredi, gelişim sermayesi, sermayenin yeniden değerlendirilmesi, portföy alım ve satımları sırasında finansman sağlanması konularında büyük deneyim sahibidir. Bu kapsamda verilen destek; bu işlemlerin özsermaye yönlerine ilişkin olarak kuruluşların değer takdirlerinin yapılması ve yatırımdan çıkış stratejilerinin belirlenmesi gibi karmaşık hususları da kapsamaktadır. Moroğlu Arseven müvekkillerle yatırımların ilk aşamalarından itibaren birlikte çalışır. Böylece, kritik hususları kolayca belirler ve riskleri en aza indirmek için sağlam alternatifler üretir.

Borç ve özsermaye arasında, karma bir yapıda olan, özsermaye benzeri yatırımlar ve ara sermaye hususları farklı uzmanlık alanlarının bir araya getirilmesini gerektirir. Moroğlu Arseven “çok branşlı” yaklaşımıyla, muhtemel problemleri anlaşmaların daha ilk aşamalarında tespit edebilir. Yine bu yaklaşım sayesinde, uyuşmazlıklar, riskler ve gereksiz masraflar azalmaktadır.

İLGİLİ AVUKATLAR