Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”), 31 Ocak 2016 tarihli ve 29610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında Rekabet Kurumu tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar uyarınca dosyalara giriş hakkının kullanılmasının usulünde değişiklik yapılmıştır.

Tebliğin 1. maddesine göre dosyaya giriş başvurularında artık Tebliğin ekinde bulunan Dosyaya Giriş Talep Formu’nun doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

İşbu form uyarınca incelemeye katılacak kişilerin, inceleme şeklinin, erişim talep edilen belgelerin ve erişim talebinin gerekçesinin belirtilmesi gerekmektedir.

Tebliğin 2. maddesi de dosyaya giriş başvurusu değerlendirmesinin soruşturma heyeti tarafından artık ilgili formda yer alan hususlar göz önünde bulundurularak yapılacağını belirtmektedir.

Tebliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.