Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2016/3) ve Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2016/4) Şubat 2016 tarihli 29623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Rekabet Kurumu, Birleşme ve Devralmalarda Rekabet Kurulu’ndan alınacak İzin Başvuruları ve Rekabet İhlallerine İlişkin Başvurularda, taraflardan istenen bilgilerde değişiklik yapmıştır.

Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de yapılan değişiklik uyarınca, bir önceki düzenlemeden farklı olarak, Birleşme ve Devralmalar Hakkında Bildirim Formu’nda tarafların ve varsa temsilcilerinin ve irtibat kurulacak kişilerin elektronik tebligat adreslerine ve MERSİS numaralarına da yer verilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Yukarıdaki değişikliğe paralel olarak, Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de de benzeri bir değişiklik yapılmıştır. Değişiklik uyarınca, bir önceki düzenlemedekilere ek olarak, aşağıdaki bilgilerin de Rekabet İhlalleri hakkındaki başvurularda Rekabet Kurulu’na sunulması gerektiği belirtilmiştir:

  • Başvuranın gerçek kişi olması veya başvuranın temsilci vasıtasıyla başvuruda bulunması halinde, bu kişilerin (varsa) elektronik tebligat adresi,
  • Başvuranın tüzel kişi olması halinde, başvuranın elektronik tebligat adresi ve MERSİS numarası.

İki tebliğin de tam metnine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: