17 Şubat 2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği projelerinde mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmelik uyarınca sanayi iş birliği projeleri ihalelerinde,

 • Saydamlık,
 • Rekabet,
 • Eşit muamele,
 • Güvenilirlik,
 • Gizlilik,
 • Kamuoyu denetimi,
 • İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması,
 • Kaynakların verimli kullanılması esas olacaktır.

Yönetmelik’in önemli hükümleri şu şekilde:

 • İhalelerde, fiyatın yanı sıra,
  • İşletme ve bakım maliyeti,
  • Verimlilik,
  • Kalite,
  • Teknik üstünlükler,
  • Sanayi ve teknoloji katılımı yükümlülükleri gibi fiyat dışı unsurlar da değerlendirmeye alınacaktır.
 • Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemeyecektir.
 • İdareler, aday veya istekli sayı sınırı aranmaksızın, açık ihale veya belirli istekliler arasında ihale usulü uygulayacaktır. Ancak idareler,
  • Stratejik öncelikler,
  • Ulusal menfaat,
  • Teknolojik birikimin tek bir yerde olması,
  • Özgün niteliği ve yüksek teknolojisi nedeniyle özel uzmanlık gerektirmesi veya standardizasyonun sağlanması gerekçeleriyle tek adaydan da teklif alabilecektir.
 • İdarenin sanayi işbirliği projesi kararını takiben, idare bünyesinde proje konusu işle ilgili, teknik yeterliliği haiz tedarik grubu kurulacaktır.
 • Yüklenici, yükümlülüklerini sanayi ve teknoloji katılımı kategorileri kapsamında yerine getirecek ve kategoriler;
  • Yerli katkı,
  • Teknolojik işbirliği ve
  • İhracata göre kendi aralarında üçe ayrılacaktır.
 • Yüklenici, sanayi ve teknoloji katılımı yükümlülüklerini yerine getirirken idare ve bakanlığa ilave herhangi bir mali yük getirmeyecektir.
 • Yüklenici, sanayi ve teknoloji katılımı sözleşmesi kapsamında yükümlülüğünün %6’sı oranında ve yükümlülük süresinin tamamlanmasından itibaren en az bir yıl süreyle geçerli olan teminat mektubunu bakanlığa sunacaktır.

17 Şubat 2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.