Anayasa Mahkemesi, 15 Kasım 2017 tarihinde oy çokluğu ile verdiği karar ile içerik veya yer sağlayıcısı yurt dışında bulunan ve içeriği müstehcenlik suçunu oluşturan yayınlara erişimin engellenmesine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) Başkanı tarafından re’sen karar verilmesine ilişkin 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/4 maddesinde yer alan düzenlemeyi iptal etti.

2007 yılında Danıştay 13. Dairesi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne 5651 sayılı Kanun’un 8/4 maddesinin Anayasa’nın 22. maddesinde düzenlenen haberleşme hürriyetine aykırı olduğu gerekçesi ile iptal başvurusu yapılmıştı.

Kanunda katalog suçlar olarak yer alan “intihara yönlendirme, çocuk pornografisi, fuhuş, müstehcenlik, Atatürk aleyhine işlenen suçlar” vs. gibi suçlar nedeniyle BTK başkanına re’sen erişim engelleme yetkisi veren maddeyi tartışan Anayasa Mahkemesi, verdiği karar ile katalog suçlardan yalnızca müstehcenliğe ilişkin re’sen erişimin engellenmesi yetkisini iptal etti.

Kararda, itiraz konusu kuralla idareye kapsam ve sınırları belirsiz şekilde erişimin engellenmesi yetkisi tanındığı gerekçesine yer verilmiştir. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi, itiraz konusu kural, temel hak ve özgürlüklere getirilen bir sınırlama olarak anlaşılır, açık ve net olma zorunluluğunu karşılamadığından Anayasa’nın 13. maddesinde öngörülen temel hak ve özgürlüklerin kanunla sınırlanması güvencesine, 22. maddede öngörülen haberleşme hürriyetine ve 26. maddede yer alan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine aykırı bulmuştur.

Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu kararı, bir yıl sonra yürürlüğe girecek olup, ara dönemde Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca yeni bir düzenleme yapılacaktır.

Anayasa Mahkemesi’nin 7 Şubat 2018 tarihli ve 30325 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 15 Kasım 2017 tarihli ve 2015/76 E., 2017/153 K. sayılı ilgili kararının tam metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz