Türkiye; savunma, güvenlik, istihbarat ve ilgili bakanlığın gizlilik içerisinde yürütülmesine karar vereceği diğer işlere ilişkin ihalelere uygulanacak gizlilik esaslarını belirlemiştir. İdari birimler, bu kararname uyarınca artık ihaleleri pazarlık usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya doğrudan temin yolu ile yürütebilecektir. Belirlenen yeni esaslar, açılmış ihalelere 24 Ağustos 2017 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

15 Ağustos 2017 tarihli ve 2017/10777 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (“Kararname”) 24 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Kararname ile aşağıdaki esaslar belirlenmiştir:

  • İhale ve ihale değerlendirme süreçleri.
  • İhaleye katılabilme şartları.
  • Teminat olarak kabul edilebilecek değerler.
  • Geçici ve kesin teminatların sunumu.
  • Sözleşmeye davet ve sözleşmeye ilişkin süreçler.

Kararname’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.