İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven; müvekkillerin, karmaşık ve teknik bilgi gerektiren kamu ihale süreçlerini ve idari sözleşmeleri yönetmelerini sağlayan, güçlü bir deneyime sahiptir. Bu kaotik ortamda müvekkillerin, ticari hedeflerini zamanında ve olabilecek en masrafsız biçimde gerçekleştirmelerini hedefler.

Rekabetin hâkim olduğu; sağlık, araştırma-geliştirme, ulaşım, savunma, enerji, altyapı, teknoloji ve eğitim sektörlerindeki müvekkiller Moroğlu Arseven’in desteğiyle güçlenirler. Bugüne kadar yerli ve uluslararası çok sayıda müvekkile hak ve yükümlülüklerini öğrenmeleri için danışmanlık sunulmuştur. Müvekkiller, şikâyet süreçleri de dahil olmak üzere, Kamu İhale Kurumu ile muhatap oldukları tüm konularda Moroğlu Arseven’in desteğinden yararlanırlar.

Moroğlu Arseven’in rehberliği; yeterlilik aşamaları, ihale yapılandırması, ihale süreçleri, düzenleyici ilişkiler, sözleşme müzakereleri, proje finansmanı elde edilmesine kadar tüm süreçleri kapsamaktadır. Ek olarak, müvekkiller, ilgili uyuşmazlıkların, icra süreçlerinin ve ihale kararına ilişkin davaların her aşamasında destek alırlar.

Talep edildiği takdirde, müvekkiller için hukuki, ticari, politik ve etik hususları ile uyumlu ve sistematik şekilde bir araya getiren ihale stratejileri geliştirilir. Bu sayede müvekkiller olası sorunları önceden tespit edip, önlem alma olanağına kavuşurlar. Örneğin; sözleşme risklerinin tayin edilmesinin, ihale kuralları ile uyumluluğun sağlanmasının, ihale konsorsiyumlarının oluşturulmasının, rakipler arasında hassas veri değiş tokuşlarının gerek hukuki gerekse de uygulama açısından ele alınması gibi.

Moroğlu Arseven, kamu ihalelerini etüt eden veya katılan müvekkillere kapsamlı destek sunar. Mevzuata uyum danışmanlığı, karmaşık ticari sözleşme müzakereleri ve belgelemeleri bir bütünlük içinde gerçekleştirilir. Müvekkillerin usule ilişkin aşamaları anlamaları ve tüm mevzuata uyum gerekliliklerini yerine getirmeleri amaçlanır.

İLGİLİ AVUKATLAR