Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanın engellenmesine dair alınacak tedbirlere dair mevzuatta (i) Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik; (ii) Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik ve (iii) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde, Türkiye’nin güncel durumuna ayak uydurmayı hedefleyen değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler kapsamında terörün finansmanı ve suç gelirlerin aklanmasının önlenmesi hususunda yükümlü kurum ve kuruluşlar değişen isim ve yapılarıyla yönetmeliklerin yeni maddelerinde yerini almış, yükümlülüklere uyum programı kapsamında yükümlülerin sayısı ve çeşitliliği arttırıldığı gibi, alacakları ilave tedbirler daha kapsamlı biçimdeortaya konulmuştur. Mali suçların araştırılması için finansal işlemlere dair belirlenen alt ve üst sınırlar günün gerektirdiklerine göre güncellenmiştir.

Değişiklikler kapsamında;

 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle işbu yönetmelikle Suç Gelirlerinin Aklanması Hakkında Kanun’un uygulanmasında yükümlü olarak belirlenmiş kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin kapsamı genişletilmiştir. Bu yükümlüler:
  • Finans ve faktöring şirketleri
  • Sermaye piyasaları aracı kurumları
  • Portföy yönetimi Şirketleri
  • Ödeme Kuruluşları ve Elektronik ödeme Kuruluşları
  • Borsa İstanbul Anonim Şirketi
  • Posta ve Telgraf Teşkilatı
  • Kurye şirketleri
  • Değerli Metaller Aracı Şirketleri
 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikler kapsamında bünyesinde işbu mevzuattan doğan yükümlülüklere uyumu sağlamakla görevli ve yetkili uyum görevlisi atama zorunluluğu bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının sayısı arttırılmıştır. Aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar aktivite iznini müteakiben 30 gün içinde uyum görevlisi atamak zorundadırlar:
  • Finans ve Faktoring şirketleri
  • Ödeme Kuruluşları
  • Portföy Yönetimi Şirketleri
  • Kurye Şirketleri
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği No:5’te değişiklikler öngören Tebliğ No:14 ile emekliliğe ilişkin işlemler ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin işlemlerde suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi yükümlülerinin alması gereken önlemler ve bu önlemlerin alınacağı işlemlerin parasal alt ve üst sınırları güncellenmiştir.

İlgili yönetmeliklerin ve tebliğin tam metnine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.