8 Nisan 2016 tarihli 29678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 29 Şubat 2016 tarihli ve 2016/8715 sayılı Kararı ile (“Değişiklik Kararı”), 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş yatırım teşvik mevzuatında Türkiye’nin güncel durumuna ayak uydurmayı hedefleyen değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler kapsamında gelişen ihtiyaçlarla paralel olarak teşvik verilecek sektör gruplarına yapılan eklemeler, devlet yardımlarının verilme koşulları ve bunlara ilişkin sürelerle oranlar kararın değişen maddelerinde yerini almıştır.

Yatırım Teşvik Sistemi; (i) Bölgesel Teşvik Uygulamaları, (ii) Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki, (iii) Stratejik Yatırımların Teşviki ve (iv) Genel Teşvik Uygulamaları olmak üzere dört ana bileşenden oluşmaktadır. İşbu mevzuat uyarınca yatırımcılar, yatırımlarının büyüklüğüne, sektörüne, yerine ve üretecekleri mal veya hizmete göre uygun olan destek uygulaması kapsamında desteklenmektedir.

Değişiklik Kararı ile yapılan düzenleme doğrultusunda;

  • Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31 Aralık 2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgelerine faiz desteği sağlanacaktır.
  • Sigorta primi işveren hissesi desteği; büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda bölgelere göre değişen kademeli olarak artan sürelerde uygulanacaktır.
  • Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda 31 Aralık 2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yatırıma başlanılmış olması halinde öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar gelir ya da kurumlar vergisi, mevzuatta belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanacaktır.
  • Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar öncelikli yatırım konularına dâhil edilmiştir.
  • Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları, bölgesel yatırım teşvikine dâhil edilmiştir. Böylelikle, söz konusu yatırımlar bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.
  • Havalimanı yatırımları büyük ölçekli yatırım konularına dâhil edilmiştir.
  • Eklenen Geçici 6. Madde ile güvenlik sorunları nedeniyle yarım kalan yatırımlar için eğer Yatırım Teşvik Belgeleri 1 Haziran 2015’den önce düzenlendiyse teşvikin devamına yatırımların tamamlanması için ek süre verilebileceği düzenlenmiştir.

Değişiklik Kararı’na bu linkten ulaşabilirsiniz.