İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 20: 18 Nisan 2016

Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklikler Yapıldı

22 May 2016

Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), Maliye Bakanlığı tarafından 1 Nisan 2016 tarihli ve 29671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği ile […]

Daha fazla göster

Türkiye Küresel Planda Daha Rekabetçi Bir Pozisyona Gelebilmek Amacıyla 2016-2019 Arasındaki Döneme İlişkin Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı Onayladı

16 May 2016

2016-2019 yılları arasındaki döneme ilişkin Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (“Eylem Planı”) Yüksek Planlama Kurulu’nca onaylanmıştır. Eylem Planı, Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Eylem Planı güncel sektörel bilgiler içermekte ve […]

Daha fazla göster

Rekabet Kurumu Sinema Hizmetleri Sektör Raporu Yayımlandı

9 May 2016

Film gösterim hizmetleri pazarında gerçekleşen AFM ve MARS birleşmesi kapsamında yerine getirilen taahhütler akabinde pazarın üretim, dağıtım ve gösterim gibi çeşitli seviyelerindeki rekabet şartlarında oluşabilecek değişiklikleri tespit etmek amacıyla hazırlanan “Rekabet Kurumu Sinema Hizmetleri Sektör Raporu” yayımlanmıştır. Rapor dört […]

Daha fazla göster

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

2 May 2016

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 26 Mart 2016 tarihli ve 29665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup aynı gün yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu (“Kurum”) tarafından sağlık hizmetleri finanse edilen […]

Daha fazla göster

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Engellenmesine Yönelik Yeni Düzenlemeler

25 Nis 2016

Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanın engellenmesine dair alınacak tedbirlere dair mevzuatta (i) Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik; (ii) Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında […]

Daha fazla göster