Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) şüpheli işlemlerin bildirim yükümlülüğüne dair yakın tarihli mevzuat değişikliğine uygun olarak ikincil mevzuatı değiştirdi. Bildirim yükümlülüğü hem gerçekleştirilen hem de teşebbüs edilen işlemler ile ilgili olarak geniş bir yükümlüler grubuna uygulanacaktır (daha fazla bilgi için tıklayınız). Yükümlüler şüpheli işlemi bildirecek ve Bakanlık’tan bir karar çıkıncaya dek işlemleri durdurarak askıya alacaktır.

Mevcut düzenlemeler uyarınca, teşebbüs edilen ya da halihazırda devam eden bir işlemin şüpheli olduğuna ilişkin şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması durumunda, ilgili yükümlüler şüpheli işlem bildirimini Mali Suçlar Araştırma Kurulu (“Kurul”)’na yapar. Yükümlü, Kurul ilgili işlem özelinde bir karar alana dek ilgili işlemi gerçekleştirmekten kaçınır.

Cevap süresi genellikle 7 gün olmakla birlikte, mevcut Olağanüstü Hal süresince 30 güne çıkarılmıştır (daha fazla bilgi için tıklayınız).

13 Sıra numaralı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 15 Sıra numaralı Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”), 10 Ağustos 2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, şüpheli işlemlerin bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Değişiklik Tebliği ile, 13 Sıra numaralı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nin 1. Maddesi ile 4. Maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Değişiklik Tebliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz