İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Tag: ttk

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirim Zorunluluğuna Dair Usul ve Esaslar Belirlendi

15 Nis 2021

Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirim ve kayıt zorunluluğuna dair usul ve esasları belirleyen Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 6 Nisan 2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmî […]

Daha fazla göster

Türk Ticaret Kanunu’nda Pay Senetleri ve Defterlerin Tutulması ile İlgili Değişiklikler Yapıldı

10 Şub 2021

31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) hamiline yazılı pay senetleriyle ve defterlerin tutulması ilgili düzenlemelerde çeşitli değişiklikler yapıldı. Esaslı […]

Daha fazla göster