Taşınmaz değerleme sisteminin hayata geçirilmesi ve yönetiminden sorumlu olmak üzere, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı merkez hizmet birimi olarak Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Taşınmaz değerleme sistemi, taşınmaz satışı sırasında rayiç bedellerin esas alınması nedeniyle uğranılan vergi kaybının önüne geçilmesi için, satışın gerçek değer üzerinden bildirilmesinin tesisi amacını taşımaktadır.

Bu doğrultuda kurulan Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı’nın başlıca görevleri ise aşağıdaki şekilde tayin edilmiştir:

  • Taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirlemek, değer bilgi merkezini kurmak, yönetmek ve değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlamak.
  • Gereken durumlarda toplu değerleme çalışmalarında kullanılmak üzere tekil değerleme yaptırmak veya talep etmek.
  • Toplu değerleme standartlarına ilişkin çalışmaları yürütmek.
  • Toplu değerleme çalışmaları sonucunda elde edilen verilere dayanarak istatistikler ve raporlar yayımlamak.
  • Taşınmaz değerleme ve toplu değerleme alanlarıyla ilgili ihtiyaç analizleri ile uluslararası gelişmeler ve iyi uygulamaların takibini yapmak.

Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı’nın kuruluş ve görevlerine ilişkin düzenlemeler 5 Şubat 2019 tarihli ve 30677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve yayım tarihinde yürürlüğe giren 30 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile getirilmiş olup, Kararname’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.