Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’da değişiklik yapılmış olup bu karar (“Değişiklik Kararı”), 14 Şubat 2019 tarihli ve 30686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi.

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar uyarınca, beşerî tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri; bir önceki yıl Resmî Gazete’de ilan edilen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın günlük Avro döviz satış kuru gerçekleşmeleri esas alınarak hesaplanan yıllık ortalama Avro değerinin %70 olarak belirlenen uyarlama katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenir.

Beşerî ve tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro Türk Lirası karşılığı, Fiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından izah edilen usul ile hesaplanır ve her yılın ilk 45 günü içerisinde ilan edilir.

14 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan Değişiklik Kararı ile %70 olarak belirlenen uyarlama katsayısı değişmiş ve bu oranın %60’e düşürülmesi uygun görülmüştür.

Değişiklik Kararı’nın tam metnine bu link ten ulaşabilirsiniz.