İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 76: 27 Mart 2019

Anayasa Mahkemesi: Yargıtay’ın Makul Bir Gerekçe Olmadan İçtihadıyla Çelişen Karar Vermesi Mülkiyet Hakkını İhlal Eder

27 Mar 2019

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay’ın aynı dairesinin makul bir gerekçe ortaya koymadan diğer içtihadıyla çelişecek şekilde karar vermesinin hukuki belirsizliğe yol açtığına ve mülkiyet hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Başvuru uyarınca özetle, başvurucu, söz konusu taşınmazın malikinin kim olduğunun belirli olmaması […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi, Mahkemeye Erişim Hakkının İhlaline Yönelik Karar Verdi

27 Mar 2019

Anayasa Mahkemesi; iş akdi feshedilen başvurucunun işe iade istemiyle açtığı davada ilk derece mahkemesi tarafından, inceleme yetkisinin Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu’nda (“OHAL Komisyonu”) olduğu gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına dair verilen kararın, mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiğine hükmetmiştir. […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Yargıtay Daireleri Arasındaki Görüş Ayrılığı Giderilmeden Karar Verilmesi, Adil Yargılanma Hakkını İhlal Eder

27 Mar 2019

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay daireleri arasındaki görüş ayrılığı giderilmeden karar verilmesinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Karara konu olayda başvurucu, hizmet sözleşmesine dayalı şekilde bir vakıfta çalışmaktadır. Başvurucu, Çalıştığı yerin bir bakanlığın genel müdürlüğüne bağlı kamu kurumu niteliğinde […]

Daha fazla göster

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcıların Yükümlülüklerine ve Kamu Elektronik Platformu Üzerinden Yapılacak İşlemlere İlişkin Düzenlemeler Yapıldı

27 Mar 2019

  Elektronik ticarette hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerine ve kamu elektronik platformu üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin düzenlemeler yapıldı. Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 15 Şubat 2019 tarihli ve 30687 […]

Daha fazla göster

Coğrafi İşaret Kayıtlarına Dijital Ortamda Erişim Sağlandı

27 Mar 2019

  Coğrafi işaret envanteri, Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) tarafından dijital ortama aktarıldı. Envantere www.ci.gov.tr adlı internet sitesinden ulaşılabilecek. Yeni oluşturulan internet sitesinde; Coğrafi işaret/geleneksel ürün adı sicili, Coğrafi işaret başvuru ve tescil sayıları, tescil sahipleri, coğrafi işaret türü ve […]

Daha fazla göster

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapıldı

27 Mar 2019

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’da değişiklik yapılmış olup bu karar (“Değişiklik Kararı”), 14 Şubat 2019 tarihli ve 30686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi. Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar uyarınca, beşerî tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan Türk […]

Daha fazla göster

Taşınmaz Değerleme Sistemi ve Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı Kuruldu

27 Mar 2019

Taşınmaz değerleme sisteminin hayata geçirilmesi ve yönetiminden sorumlu olmak üzere, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı merkez hizmet birimi olarak Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı kuruldu. Taşınmaz değerleme sistemi, taşınmaz satışı sırasında rayiç bedellerin esas alınması nedeniyle uğranılan vergi kaybının […]

Daha fazla göster