Teknoloji geliştirme bölgeleri ve organize sanayi bölgeleri arasındaki ilişki başta olmak üzere Türkiye’deki teknoloji geliştirme bölgeleri koşullarında değişiklikler yapıldı. İzin ve altyapı yükümlülüklerinin yanı sıra teknoloji geliştirme bölgelerinin faaliyete başlaması için gereken süreler düzenlendi.

10 Ağustos 2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile yapılan temel değişiklikler ve getirilen yenilikler ise şu şekildedir:

  • Başvurusu yapılan bölge alanının OSB içerisinde yer alması durumunda OSB yönetim kurulunun uygun görüşü alınması gerekiyor.
  • Bölge alanının ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren en fazla üç yıl içerisinde o bölge alanında faaliyete geçilmesi gerekiyor. Aksi halde, bölge yönetici şirketi süre uzatımı için Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüne (“Genel Müdürlük”) müracaat edebilir. Genel Müdürlük’ün uygun görmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl ek süre verilebilir. Bu ek süre içerisinde, faaliyete geçilememesi durumunda ise Bakanlar Kurulu’nun bölge alanının ilanına ilişkin kararı geçersiz hale gelecek.
  • Bölge alanının OSB içerisinde bulunması ve bölge yönetici şirketince talep edilmesi durumunda, her türlü altyapı hizmeti 12 Nisan 2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na göre OSB yönetimince sağlanacak.
  • Destek talebinin değerlendirilebilmesi için gerekli şartlar ise ayrıca detaylı olarak

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.