17.08.2016 tarihinde Türk Patent Enstitüsü (“TPE”) Marka ve Patent Vekilleri için “Elektronik Posta Kutusu Sistemi”ni faaliyete geçirdiğini duyurdu.

Ağustos ayı itibariyle, Marka ve Patent Vekilleri “Elektronik Posta Kutusu” sistemine e-imza ile giriş yaparak, sisteme ilk girişleri esnasında karşılarına çıkan taahhütnameyi imzalamaları halinde, kendi adlarına düzenlenen Türk Patent Enstitüsü bildirimlerini elektronik olarak tebliğ alacaklar.

Marka ve Patent Vekilleri bahsi geçen elektronik posta kutusuna TPE’nin web sitesinde E-Başvuru bölümünde yer alan posta kutusu ikonuna tıklayarak ulaşabilirler.

TPE tarafından elektronik posta kutusuna gönderilmiş olan evrakların tebliğ tarihi, evrakların sisteme yüklendiği tarihi takiben on gün içerisinde, vekillerin e-imzaları ile sisteme ilk girdikleri tarih olacaktır. Evrakın sisteme yüklendiği günü takip eden onuncu gün her halükarda -bu süre zarfında sisteme vekil tarafından giriş yapılmasa dahi- tebliğ tarihi olarak kabul edilecektir.

Ayrıca sistemin güvenliğini sağlamak ve muhtemel hak kayıplarını önlemek adına Marka ve Patent Vekillerinin elektronik posta kutularına gönderilen bildirimlerin bir listesi her gün sisteme kayıtlı normal e-posta adreslerine de gönderilecektir.

Bu sistem henüz zorunlu olmayıp, sadece Marka ve Patent Vekillerini kapsamaktadır. Kendi adına hareket eden tüzel ve gerçek kişiler, kendilerine ait bildirimleri posta ve KEP (Kayıtlı E-Posta sistemi) yoluyla almaya devam edecektir.

Bahsi geçen TPE duyurusuna linkinden ulaşabilirsiniz.