Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ve Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un 15 Ocak 2016 tarihinde kabul edilmesini takiben, söz konusu metinlere ilişkin onay kararı 5 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması (“TKA”) ticaret masraflarının azaltılmasında uluslararası bir çerçeve çizmektedir. Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol (“Protokol”) uyarınca, TKA, Dünya Ticaret Örgütü (“DTÖ”) üyelerinin 3’te 2’si tarafından ülke içi prosedürlerle onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

TKA ile malın üretiminden son kullanıcıya ulaşana kadar tabi olduğu başta gümrük işlemleri olmak üzere tüm işlem ve prosedürlerin basitleştirilmesi, uyumlulaştırılması ve formalitelerin azaltılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, bilgi teknolojileri ve otomasyonun uygulanması yoluyla dış ticaret altyapısının geliştirilmesi ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi de öngörülen hedefler arasındadır. Bu doğrultuda:

  • TKA’da Bölüm I, transit mallar için de geçerli olmak üzere malların hareket, piyasaya sunulma ve çekilme süreçlerini hızlandırmaya ilişkin hükümler içermektedir. Ayrıca, gümrük işbirliğine ilişkin de hükümler içermektedir.
  • Bölüm II, gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkeler için TKA’nın bağımsız hükümlerini ne zaman uygulayacaklarını belirlemelerini ve ancak kapasite oluşturmaları için teknik yardım ve destek sağlandığında uygulayabilecekleri hükümleri tespit etmelerini sağlayan “özel ve lehte muamele” hükümlerini içermektedir.
  • Bölüm III’te ise DTÖ’de ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin devamlı bir komite kurulmasına ve üyelerinin yurt içi koordinasyonunu ve Anlaşma’nın uygulanmasını kolaylaştırmak için ulusal komite kurma zorunluluklarına ilişkin hükümler bulunmaktadır.

Onay kararı ile Protokol ve TKA’nın tam metinlerine bu linkten ulaşabilirsiniz.