Türkiye, Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın Kurucu Ortağı Oldu
Türkiye’nin 29 Haziran 2015 tarihinde imzaladığı Asya Altyapı Yatırım Bankası (“AAYB”) Kuruluş Anlaşması 12 Ocak 2016 tarihinde onaylanmıştır. Bakanlar Kurulu’nun AAYB Kuruluş Anlaşmasının onaylanmasına ilişkin kararı ise 13 Ocak 2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Proje kapsamında Asya ekonomilerinde büyümeyi sağlamak ile iktisadi ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek ve böylece olası finansal krizler ile küreselleşme çerçevesinde diğer dış şoklara karşı bölgesel dirence katkı sağlamak üzere bölgesel işbirliğinin önemine dikkat çekilmektedir.

Esas sözleşmesinde de açıkça belirtildiği üzere AAYB’nin amacı;

  • Altyapıya ve diğer üretim sektörlerine yatırım yaparak Asya’da sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı güçlendirmek, refahı arttırmak ve altyapı bağlantılarını geliştirmek ve
  • Diğer çok taraflı ve ikili kalkınma kuruluşları ile yakın işbirliği içinde çalışarak kalkınma sorunlarını çözmede bölgesel işbirliğini ve ortaklığını teşvik etmektir.

100 milyar dolarlık projede 2,51 ortaklık payı ile Türkiye 11. Sırada yer almaktadır.

Asya Altyapı Yatırım Bankası Kuruluş Anlaşması’nın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.