COVID-19 salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında 2 Mayıs 2020 tarihli ve 31115 sayılı Resmî Gazete’de Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayınlanmıştır.

Yönetmelik ile, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin (“Tüketici Yönetmeliği”) geçici 1. maddesinde yer alan tüm durma süreleri, 30 Nisan 2020 tarihinden 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamda,

  • Tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması,
  • Tüketici hakem heyetleri tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen süreler, bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için verilen süreler ve tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler,

15 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.