İçeriğe Geç

Bu kapsamdaki uyuşmazlıklar genelde, birden çok taraf ve sınır ötesi sorumluluk içeren oldukça karmaşık uyuşmazlıklardır. Meydana gelen zarar ile üretim hataları, garanti ihlalleri ve diğer sorumluluk temelleri arasındaki bağın kurulması sırasında zorluklar ortaya çıkabilmektedir.

Moroğlu Arseven, ürün sorumluluğu veya tüketicinin korunmasından doğan uyuşmazlıklara ilişkin müvekkillerine kapsamlı destek verir.

Bu alanda verilen destekler: Dava açma ve yürütme seçeneğinin yanı sıra, ayıplı olduğu iddia edilen ürünlere ilişkin müzakerelerin ve uzlaşmaların her aşamasında danışmanlık ve ürünlerin toplatılması, reklamlara ilişkin şikayetler, çevresel nedenlerle ortaya çıkan tedarik zinciri sorunları, soruşturmalar ve devlet kurumları ile yapılan diğer etkileşimler.

Moroğlu Arseven’in yetkin uyuşmazlık çözümü ekibi şirketlere bu uyuşmazlıkların ilk aşamalarından itibaren destek verir, risklerin değerlendirilmesi için stratejiler oluşturur, sigorta kapsamının ve ifşa yükümlülüklerinin belirlenmesinde yardımcı olur. Ekip, davaların açılması veya açılmış olan davalarda güçlü savunma yapılması için düzenli olarak müfettişler ve uzman bilirkişiler ile birlikte çalışır.

Ürünlerin toplatılması

Ürünlerin toplatılmasının planlanması ve yürütülmesi ağır mali ve itibari riskler taşır. Moroğlu Arseven müvekkillere iradi toplatma dâhil olmak üzere, her aşamada destek olur, devlet kurumları nezdinde gerekli işlemleri yapar ve toplatma süreçlerinin tamamında müvekkilin yanındadır.

Bu alanda verilen destekler: Toplatma öncesi risk değerlendirmesi ve sigortacılar ile iletişime geçilmesi, toplama duyurularının hazırlanması, tazminat ödemelerinin düzenlenmesi, etkilenen taraflar ile sürdürülen uzlaşma görüşmeleri.

Söz konusu sorun, hızlı hareket etmeyi ve doğru zamanlamayı gerektirir. Bu noktada, Moroğlu Arseven’in kriz ve itibar yönetimi alanındaki deneyimi devreye girer ve müvekkiller için tatmin edici sonuçlar elde edilir.

İLGİLİ AVUKATLAR