Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile işaret edilen idari para cezalarının 2024 yılı için uygulanacak tutarları yeniden belirlendi.

20 Aralık 2023 tarih ve 32405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’nci Maddesine Göre 2024 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) ilgili maddelerine aykırılık halinde uygulanması öngörülen idari para cezaları 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %58,4 oranında artırılmıştır.

Kanun’un 77. maddesinde düzenlenen idari para cezalarının 2024 yılında uygulanacak güncel tutarları ilgili tebliğde yayınlanmıştır.

Yeniden belirlenmiş olan bu idari para cezası miktarları, 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında uygulama bulacaktır.

İlgili Tebliğ’in tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.