9 Ocak 2001 tarihli 24282 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik’in (“Önceki Yönetmelik”) 9. ve 12. Maddelerinin kapsamı, 26 Kasım 2015 tarih ve 29544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (“Yönetmelik”) ile değiştirilmiştir. Yönetmelik, 2001 tarihli Önceki Yönetmelik’in 9. ve 12. maddelerinde düzenlenen, Avrupa Patenti Başvurusunun ve Avrupa Patenti Fasikülünün çevirilerinin sunulması sırasında Türk Patent Enstitüsü (“Enstitü”) tarafından talep edilen belgelerin kapsamını değiştirmiştir.

Yönetmelik uyarınca Avrupa Patenti başvurusu istemlerinin Türkçe çevirisinin sunulması sırasında artık aşağıdaki belgelerin Enstitü’ye verilmesi yeterli olacaktır:

  • Avrupa patenti başvuru numarası,
  • Türkçe buluş başlığı ve özet,
  • Varsa vekilin bilgileri,
  • Türkçe çevirinin, Avrupa patenti başvurusu istemlerinin orijinal metni ile aynı olduğuna dair beyan.

Yönetmelik ile Avrupa Patenti fasikülünün Türkçe çevirisinin sunulması sırasında ise artık aşağıdaki belgelerin Enstitü’ye verilmesi yeterli olacaktır:

  • Avrupa patenti başvuru numarası ve Avrupa patenti numarası,
  • Türkçe buluş başlığı ve özet,
  • Varsa vekilin bilgileri,
  • Türkçe çevirinin, Avrupa patentinin orijinal metni ile aynı olduğuna dair beyanı içeren dilekçe ve ekinde Avrupa Patent Ofisi tarafından yayımlanan Avrupa patentinin verildiğine ilişkin yayın sayfası.

Yönetmelik metninin tümüne bu linkten ulaşabilirsiniz.