7143 Sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun kapsamında kdv artırımında bulunanların özel esaslar karşısındaki durumu, bunlardan Aralık 2017 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uyarınca aşağıdaki nedenler ile özel esaslara tabi olan mükelleflerin özel esaslar kapsamından çıkarılması ve genel esaslara dönmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

  • Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu bulunanlar ile
  • Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunamama veya defter ve belge ibraz etmeme olumsuz tespiti bulunan

Mükelleflerden aşağıdaki koşulları yerine getirenlerin özel esaslar kapsamından çıkarılması öngörülmüştür:

  • 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak kamuoyunda yeniden yapılandırma kanunu olarak da bilinen 7143 sayılı Kanun uyarınca KDV artırımında bulunulması, ve
  • Artırım tutarlarının tamamını ödemeleri

Yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulananların KDV artırımında bulunmaları ise bunların genel esaslara dönüşlerini sağlamaz. Aynı şekilde yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulanması gerekenlerin KDV artırımında bulunmaları bunların özel esaslara tabi tutulmasını engellememektedir.

Bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 6 Eylül 2018 tarih ve 30527 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.