Yurt dışındaki Türk ürünlerinin imajını ve markalaşmasını desteklemek amacıyla sağlanan devlet desteği yapısının kapsamında değişikliğe gidilmiştir.

2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/3) (“Değişiklik Getiren Tebliğ”), 17 Şubat 2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Getiren Tebliğ’de öne çıkan hükümler şu şekildedir:

  • Değişiklik öncesinde TURQUALITY® sertifikalı markalı ürünler yönünden franchising kapsamında açılacak mağazalar için sadece beş yıl süreli destek alınabilirken Tebliğ ile beş yıllık süre sınırı kaldırılmıştır.
  • Gelişim Yol Haritası Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanan şirketler artık yeni hedef pazarlar önermek suretiyle destek kapsamını genişletemeyeceklerdir.
  • Değişiklik Getiren Tebliğ’de dikkat çeken bir diğer husus ise halihazırda tescilli bulunan TURQUALITY® markasının izinsiz kullanımı halinde bu yönde bir kullanımın 10 Ocak 2017 tarihinde mülga olan Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yerine artık 6769 sayılı yeni Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine tâbi olacağıdır. Bu kapsamda 2006/4 sayılı Tebliğ’in mevzuat doğrultusunda güncellendiği görülmektedir.
  • Destek sisteminin çalışma organizasyonunda değişikliğe gidilmiş olup, TURQUALITY® Komitesi’ne ilişkin hükümler kaldırılmıştır. Tebliğ metninde artık faaliyet göstermeyecek olan Komite’nin yerine geçecek başka bir yapıya yer verilmemiştir.

Değişiklik Getiren Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.