Ekonomi Bakanlığı tarafından her yıl Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/19) (“Tebliğ”) yayımlanarak çeşitli tütün ve alkol ürünlerinin ithalatı için ürünlerin uygunluğunun belgelenmesi ve bildirimlerinin yapılması ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

Tebliğ’de ithal edilemeyecek ürünler ve Bakanlığın görev alanına girmeyen ürünlerin kapsam dışında kalacağı hususları değişiklik yapılmaksızın aynen düzenlenmektedir.

Tebliğ uyarınca artık uygunluk belgesi ve kapsam dışı yazısı Tek Pencere adlı sistem üzerinden elektronik belge şeklinde temin edilebilecek. Bu belgeler önceden Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (“TAPDK”) tarafından düzenlenmekte iken TAPDK’ın kapatılması ve yürütmekte olduğu görevlerin Bakanlık’a devredilmesiyle bu belgeler artık Bakanlık tarafından düzenlenecek.

16 Şubat 2018 tarihinde 30334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.